Kuks

VENUE
TIME

-35km/40min
Asi 6 km od Jaroměře leží areál Kuks, místo, na jehož podobě se podepsaly světoví velikáni
jako Giovanni Batista Alliprandy či sochař Matyáš Bernard Braun.
Vesnici Kuks si na přelomu 17. a 18. století vybral český šlechtic František Antonín Špork jako
ideální místo pro výstavbu svého letního sídla. V duchu této myšlenky poté začal s přeměnou
malého údolíčka v lázeňský komplex, který se stal v průběhu let vyhlášeným společenským
střediskem určeným okolní šlechtě. Zatímco levý břeh řeky Labe, která údolím protéká,
věnoval Špork lázním, na pravém břehu se hrabě rozhodl vybudovat špitál určený
k odpočinku vysloužilým vojákům.
O sochařskou výzdobu areálu se zasloužil sochař Matyáš Bernard Braun, který na Kuks zavítal
už v roce 1712. Z jeho dílny pochází například alegorická řada Ctností a Neřestí, jeden
z nejznámějších souborů české barokní klasiky, který dodnes zdobí průčelí špitální budovy.
Braunovými realizacemi se však nepyšní pouze areál hospitálu, ale také okolní krajina –
nedaleký Nový les skrývá tzv. Braunův Betlém. Ten je označován za vrchol evropského
barokního sochařství ve volné přírodě.
Mezi další lákadla, která Kuks svým návštěvníkům nabízí, patří poté kostel Nejsvětější Trojice,
cyklus nástěnných maleb Tance smrti, bylinková zahrádka a barokní lékárnu U Granátového
jablka, která je považována za jednu z nejstarších v Evropě.